Ibyo wadufasha

1. Kwandika ingingo

Kwandika ingingo kuri nigute.rw biremewe. Niyo umaze kuyandika, Twe "NIGUTE" turayibona tukayinyuzamo amaso twabona ibyo wanditse ari byo. Tuyishyira ku rubuga, tukanakumenya muri konte yawe ko yageze ho.
Niba ushaka kwandika ingingo iyandikishe(register) ufunguze konte, nurangiza ujye ahanditse injira(login), wingire muri konte yawe utangire wandike ingingo wifuza. jya hano Iyandikishe

Subscribe with your Email address to always get new articles

Read new articles

Ni gute wa kwikorera
Ni gute wa kwikorera
Sep 26, 2023